al2.png Alkymi

  Individuell terapi – Parterapi – Gruppeterapi - Meditasjon

  Jeg tilbyr individuell terapi og parterapi. Jeg har jobbet som gestaltterapeut fra 2002 og har drevet min egen praksis fra 2004. Min utdannelse til gestaltterapeut har jeg fra Sherwood Psychotherapy Institute i Nottingham, og jeg har en Master of Science i Gestaltterapi fra Derby University.

  Jeg er interessert av hvordan kropp og psyke henger sammen og har videreutdannet meg innen relasjonell- og kroppsorientert traumaterapi. Jeg har lært mye om hvordan stress og traumer blir blokkert i kroppen og hvordan man kan forløse stress ved å ta i bruk både kroppslige og mentale ressurser.

  Meditasjon har vært en viktig del av min egen prosess. Min erfaring er at meditasjon er god hjelp ved indre psykisk arbeid. Akseptans og objektivt bevitnende øves og er en god resurs når man møter sine indre utfordringer. Jeg har til tider grupper med terapi og meditasjon.
  Anledninger til å søke hjelp gjennom terapi kan være mange, for eksempel:
  • et behov for å snakke med noen
  • stress
  • angst
  • depresjon
  • tap eller sorg
  • krise
  • et ønske om å forstå mer om seg selv
  • tomhet eller utbrenthet
  • konflikter i nære relasjoner eller på arbeid
  • et ønske om å få brukt sine ressurser mer

  Jeg ser på psykoterapi som en indre utviklingsprosess. Målsetningen er at individet skal bli mer bevisst om den person hun er, få større tilgang til de resurser hun har og kunne gjøre mer bevisste valg.

  Hva er alkymi?
  Alkymi står for transformasjon. Det ble sagt at de gamle alkymistene kunne transformere bly til gull. På en lignende måte kan en terapiprosess transformere smertefulle opplevelser til ressurser at ha med seg på livets reise.