blomst.png Veiledning

Veiledning for terapeuter
Mitt fokus som veileder er å skape et trygt rom for deg som terapeut. Jeg mener at trygghet er en forutsetning for åpent kunne reflektere og utforske. Derfor ønske jeg å skape en god arbeidsallianse. For meg betyr det å forstå hvem du er som terapeut, hva din arbeidsbakgrunn er, hvordan du jobber, hva som driver deg, etc.

Du som terapeut kan bringe det du jobber med til veiledning, dvs. det kan være individuelle klienter, par eller grupper. Det kan også være personlige ting relatert til jobben din. For å forenkle i teksten nedenfor, kaller jeg det som du bringer til veiledning for «klient».

Jeg ønsker å hjelpe deg som terapeut til å bedre forstå

- din klient.
- dynamikken mellom deg og klienten.
- dine egne reaksjoner i forhold til klienten.

Dette kan i sin tur lede til at du som terapeut:

- Kan finne en tydeligere retning i arbeidet med en klient.
- Kan fatte noen valg i forhold til ditt arbeid.
- Kan gjøre det lettere å romme det felt som skapes mellom deg og klienten.

I mitt arbeid som veileder bruker jeg kroppslig nærvær (hva forteller kropp og følelser?), parallelle prosesser, overføringer og motoverføringer, eksperimenter og teoretisk refleksjon for å øke bevissthet om klienten, klientens behov, terapeutens reaksjoner og relasjonen mellom terapeut og klient.

Jeg tar i mot terapeuter både i individuell veiledning og i gruppe.