boat.png Hva er gestaltterapi

Gestaltterapi er en psykoterapi som har integrert forskjellige teorier som for eksempel; psykoanalysen, Reichiansk karaktersanalyse, eksistensialisme, fenomenologi, humanisme, holisme, feltteori, gestaltpsykologi og østerlandsk filosofi.
Idag er Gestaltterapi en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa og Nord-Amerika.
Målet med Gestaltterapi er å øke individets bevissthet om seg selv.

Holisme
Innen Gestaltterapi ses mennesket som en helhet med kropp, følelser, tanker og ånd. Man mener at mennesket rommer både lyse og mørke sider av seg selv. At mennesket strever etter helse, glede og selvrealisering, men også bærer på irrasjonelt hat, sinne, sjalusi og redsel. Disse sidene ønsker en innen gestaltterapi ikke å fornekte, men i stedet strebe etter å akseptere og feire livet i all sin rikdom.

Her-og-nå
Innen Gestaltterapi mener en at ens ubearbeidede problemer blir tydelige i kontakt med andre, her-og-nå. Ubearbeidede opplevelser, fra barndommen eller fra i går, kan bare komme i bevegelse, her-og-nå, gjennom opplevelse og kontakt. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å snakke om problemer, men man trenger også utforske problemene gjennom kropp og følelser, her-og-nå, i relasjon til terapeuten.

Den paradoksale teorien om forandring
Gestaltterapien bygger også på den paradoksale teorien om forandring. Den sier at først når man aksepterer det som er kan en forandring skje. I terapi betyr det at først når man aksepterer den man er kan man forandres, til forskjell fra når man forsøker å presse frem en forandring. Da risikerer låsingen bare å bli større.
Gestaltterapien bygger også på den paradoksale teorien om forandring. Den sier at først når man aksepterer det som er kan en forandring skje. I terapi betyr det at først når man aksepterer den man er kan man forandres, til forskjell fra når man forsøker å presse frem en forandring. Da risikerer låsingen bare å bli større.

Selvregulering
Selvregulering er et sentralt begrep innenfor Gestaltterapi. Den beskriver hvordan et individ tilpasser seg etter indre behov og de ytre omstendighetene. Det er en homeostase-prosesse. Vi er i balanse, går ut av balanse og vi kommer tilbake til balanse igjen. Innenfor gestaltterapien mener man at mennesker er medfødt selvregulerende. Behov og ønsker organiseres hierarkisk og når et behov er møtt kan neste behov eller interesse komme i fokus.
Noe av denne prosess kan forstyrres gjennom traumer eller gjennom at tidlige, viktige behov ikke ble tilstrekkelig dekket. For eksempel et barn som vokser opp i et miljø der det ikke er lov til å gråte eller til å få trøst, lærer å blokkere slike følelser. Om dette er regel og ikke unntak kan det lede til at det blir vanskelig å vite hva man trenger for å regulere sine sårbare følelser, den biologisk sunne selvreguleringen har blitt fastlåst og refleksmessig. I terapien søker vi etter hva som hindrer en sunn selvregulering og hva som mangler for at den hindringen kan bli oppløst.