boat.png Hva er gestaltterapi

Hvem har utviklet Gestaltterapien?
Gestaltterapi som teori og metode skaptes av Fritz Perls på 1950-tallet. Medskapere var Laura Perls og Paul Goodman.
Gestaltterapi er en psykoterapi som har integrert forskjellige teorier som for eksempel; psykoanalysen, Reichiansk karaktersanalyse, eksistensialisme, fenomenologi, humanisme, holisme, feltteori, gestaltpsykologi og østerlandsk filosofi.
Idag er Gestaltterapi en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa og Nord-Amerika.
Målet med Gestaltterapi er å øke individets bevissthet om seg selv.

Holisme
Innen Gestaltterapi ses mennesket som en helhet med kropp, følelser, tanker og ånd. Man mener at mennesket rommer både lyse og mørke sider av seg selv. At mennesket strever etter helse, glede og selvrealisering, men også bærer på irrasjonelt hat, sinne, sjalusi og redsel. Disse sidene ønsker en innen gestaltterapi ikke å fornekte, men i stedet strebe etter å akseptere og feire livet i all sin rikdom.

Her-og-nå
Innen Gestaltterapi mener en at ens ubearbeidede problemer blir tydelige i kontakt med andre, her-og-nå. Ubearbeidede opplevelser, fra barndommen eller fra i går, kan bare komme i bevegelse, her-og-nå, gjennom opplevelse og kontakt. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å snakke om problemer, men man trenger også utforske problemene gjennom kropp og følelser, her-og-nå, i relasjon til terapeuten.

Den paradoksale teorien om forandring
Gestaltterapien bygger også på den paradoksale teorien om forandring. Den sier at først når man aksepterer det som er kan en forandring skje. I terapi betyr det at først når man aksepterer den man er kan man forandres, til forskjell fra når man forsøker å presse frem en forandring. Da risikerer låsingen bare å bli større.