stol1.png Individual terapi

Problemer, som for eksempel, stress, angst, søvnvansker, følelsesmessig kaos, tomhet, mangel på energi, nedstemthet, kroppslige smerter og mye mer kan være signaler på psykisk ubalanse. Det kan være situasjoner fra fortiden som ikke er bearbeidet. Det kan være din situasjon i nåtiden som er for stressende eller vanskelig. I individualterapi ønsker jeg å skape et rom for å kunne utforske hva som ligger under overflaten. Hva er det dine symptomer forteller?

Mange ganger er vi fastlåst i noen gamle levemønstre og noen gamle forestillinger om oss selv. Når vi lærte disse levemønstrene var de hensiktsmessige strategier, for til eksempel å få kjærlighet og oppmerksomhet. Senere i livet kan samme levemønstre oppleves både lammende og destruktive. Jeg mener at kontakt, aksept og forståelse er viktig for å kunne bevege fastlåste og destruktive mønstre. Jeg bruker samtale, kroppsbevistgjøring, pust, rollespill og visualisering for å bevisstgjøre og tydeliggjøre atferdsmønstre, tankemønstre, følelsesreaksjoner og kroppssansninger. De konkrete metodene blir til i møtet med den individuelle klienten.

Når fastlåste mønstre komme i bevegelse kan nye handlingsalternativer bli mulige. Ditt selv kan ekspandere og du kan få tilgang til fler sider av deg selv. Det kan lede til større trygghet, mer selvaksept og bedre mulighet til å uttrykke mer av den du er.

Hvor lenge skal man gå i terapi?

Det finnes ingen generelle svar på det. For det første må det oppstå en gjensidig vilje til å arbeide sammen, mellom terapeut og klient. Visse terapiprosesser går over flere år med mer eller mindre regelmessig terapi. Andre trenger/vil ”bare” ha en samtalepartner for en kortere periode. Det finnes ikke noe riktig eller galt. Klienten og terapeuten finner til sammen ut hva som passer den enkelte.