ender.png Parterapi

  • Har dere problemer i deres relasjon?
  • Blir det flere krangler enn konstruktive samtaler?
  • Er det vanskelig å se kjærligheten og å nå frem til varme og intimitet?

Da kan det være godt å ha en samtale med en tredje person.
Som del av en nær relasjon, er det lett å ta for gitt at partneren har de samme prioriteringene og de samme ønskene som jeg har. Da dette mange ganger ikke er tilfelle, kan slike ting blir til stor frustrasjon. Da kan det være opplysende at i et nøytralt miljø kunne snakke åpent om hva som er viktig for hver og en av dere. Finne ut av hva dere ønsker av hverandre. Hva er forventningene? Vil, eller kan, partneren leve opp til dem?

Når jeg arbeider med par gjør jeg det utfra et gestaltteoretisk ståsted. Jeg hjelper dere til å bli mer bevist på hvem dere er og hva dere gjør sammen. Da blir det også tydeligere hvem deres partner er.