blomst.png Hva er stress

Stress er en indre tilstand og kan forårsakes av mange forskjellige anledninger.

Ytre hendelser er stressende når hendelsen i seg er unormale eller katastrofale, for eksempel ulykker eller naturkatastrofer. Jo mindre kontroll et menneske opplever at det har i en situasjon desto mer stressende er opplevelsen. Dessuten er vi påvirket av om en hendelse er forutsigbar eller ikke. Jo mindre forutsigbarhet desto mer stressende.

Men hendelser kan være både forutsigbare og kontrollerbare men stressende pga at hendelsen presser oss til grensen av hva vi kan mestre, eller vi tror vi kan mestre, for eksempel en eksamen.

Indre konflikter skaper også mange ganger stress. Disse konflikter kan være både bevisste og ubevisste. Det kan være en konflikt mellom to uforenlige mål eller aktiviteter, for eksempel, slappe av fremfor TVn eller gå en skitur. Men konflikt kan også oppstå når to indre behov står i konflikt med hverandre. Vanlige slike indre behovskonflikter i vårt samfunn er:


Uavhengighet – avhengighet
- Vi vil ha hjelp men har lært at vi skal stå på egne ben.
Intimitet – isolering
- Vi vil ha nærhet men er redde for å bli såret.
Å samarbeide – å konkurrere
- Vi har lært at vi skal tenke på andre og samtidig skal vi være bedre enn andre.
Impulsive uttrykk – moral
- Våre seksuelle impulser og aggresjon er ofte i konflikt med vår moral.