Alkymi

  Personvernerklæring

  Denne personvernerklæring beskriver hvordan Alkymi – Sandvika Gestaltterapi håndterer personopplysninger. Formålet med denne personvernerklæring er å informere om hvilke personopplysninger som Alkymi – Gestaltterapi i Sandvika behandler og hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen og hvilke rettigheter klienter har hos Alkymi – Gestaltterapi i Sandvika.

  Personopplysninger er alle former av data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Følgende personopplysninger lagres hos Alkymi – Gestaltterapi i Sandvika: navn, fødselsnummer/D-nummer (6 siffer), adresse, e-post adresse og notater fra terapitimene. Dette gjøres for å underlette for min (terapeutens) hukommelse og analyse av terapi-prosessen. Jeg (terapeuten) er også etisk forpliktet til å føre notater fra terapien.

  Personopplysningene lagres på en PC som ikke er koblet til nett. PC:n og sikkerhetskopi er kryptert og forvares til en hver tid innlåst på kontoret i Sandvika. Det er ikke noen andre som har tilgang til kontoret.

  Personopplysningene lagres i 5 års tid etter avsluttet terapi/veiledning og slettes deretter. Klienten kan be meg (terapeuten) om å slette opplysningene når hen ønsker. Klienten har også rett til å se opplysningene.

  Hvis du som klient mener at dine personopplysninger ikke er håndtert på en korrekt og lovlig måte har du mulighet til å klage. Dersom Alkymi – Sandvika Gestaltterapi ikke tar klagen til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet.

  Ann-Louise Sandstrøm er ansvarlig for de personopplysninger som lagres hos Alkymi – Gestaltterapi i Sandvika.


  Cookies

  Det lagres ikke noen identifiserende data i cookies på din maskin fra denne websiden. Cookies brukes kun til lagring av teknisk informasjon som menyer o.l .