blomst.png Bearbeiding

Trygghet - en viktig aspekt
Det blir ubalanse i det autonome nervesystemet når våre biologiske responser ikke har fått sitt naturlige forløp men isteden har blitt blokkert. Ubalanse i det autonome nervesystemet kan vise seg som for eksempel søvnproblemer, irritasjon, vanskeligheter å konsentrere seg, overaktivitet, angst, fobier, tomhet, apati, depresjon, opplever traumet igjen (flashbacks) mm. Våre biologiske responser blir hindret når individet ikke opplever nok trygghet til å kunne forløse og bearbeide situasjonen(e). Når opplevelser, på den måten, blir blokkert utvikles de til fastlåste traumer.

Hva er da trygt nok?
Opplevelsen av trygghet påvirkes hele tiden av hvor mange ressurser som individet har tilgengelig, fysisk, psykisk, mentalt, åndelig og i den ytre omverden.

I det terapeutiske arbeidet forsøker jeg å skape et rom som kan øke individets trygghet så at uforløste traumer kan komme i bevegelse og bli forløst og integrert. Det jeg ser som mest vesentlig, er å skape en så trygg relasjon som mulig, mellom meg om min klient. Jeg har stort fokus på kropp, dvs. å hjelpe deg som klient til å øke den kroppslige bevisstheten. Det har jeg ettersom kroppen er en viktig resurs for å kunne romme og bearbeide, stress og traumer. En annen viktig resurs er kognitiv forståelse, det kan for eksempel være å få kunnskap om hvordan vi kan forstå stress og traumer. Det handler også om å få innsikt i den egne problematikken. Hvordan og hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Jeg ser også spiritualitet og meditasjon som mulige ressurser i et terapi- og traumearbeid.

Kilder:
Holm Brantbjerg M. (2010) Manual til «Skandinavisk Efteruddannelse i Traumeterapi»
Bernhardt P. Bentzen M. and Isaacs J. (2004) Waking the Body Ego